Werkwijze

Een goede vertrouwensband tussen architect en opdrachtgever vinden wij erg belangrijk. Een renovatie, verbouwing of uitbreiding kan namelijk een intensief proces zijn.
Elk project begint dan ook met een kennismakingsgesprek waarin wij ons aan u voorstellen en uitleggen hoe wij precies werken en wat wij bij een eventuele opdracht voor u zouden kunnen betekenen. Op basis van uw wensen en ideeën en een eventuele bestaande bouwtekening of schets bespreken we samen uw aanstaande bouwplannen en de aandachtspunten die daarbij een rol zullen gaan spelen. Onze kennis en ervaring op het gebied van architectuur, bouwtechniek, bouwkosten en bouwregelgeving vormt daarbij de basis. Na afloop van dit eerste gesprek maken wij een inschatting van de hoeveelheid tijd die een eventuele opdracht voor ons in beslag zal nemen. Aan de hand daarvan stellen we voor u een op maat gemaakte honorariumopgave op, die we u binnen enkele dagen vrijblijvend toesturen.

BESTAANDE SITUATIE

Wanneer u akkoord gaat met onze honorariumopgave, dan kunnen we gaan starten met het project. Elke renovatie of verbouwing begint met het vaststellen van de bestaande situatie. Op basis van actuele kadastrale tekeningen, eventueel beschikbare bouwtekeningen en inmetingen op de locatie wordt de bestaande situatie vastgelegd in de vorm van plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten. Ook zal hier een 3D-model van worden gemaakt, welke de basis vormt voor het te vervaardigen ontwerp.

VOORLOPIG ONTWERP

Wanneer de bestaande situatie vastgelegd is, dan kan gestart worden met het eerste ruimtelijke ontwerp. Wij bestuderen het gemeentelijke bestemmingsplan, de bouwverordening en de welstandseisen. Tezamen met uw eisen en wensen en de bouwkundige mogelijkheden van het bestaande huis of kavel vormt dit een ontwerp-puzzel die bij ons altijd start met schetspapier en stiften. Naarmate het ontwerp op papier meer vorm begint te krijgen maken wij de overstap naar onze bouwkundige tekenprogramma’s waar wij het ontwerp 3-dimensionaal verder opbouwen en uitwerken. Pas wanneer wij zelf tevreden zijn over het ontwerp nemen wij contact met u op om een afspraak in te plannen waarbij wij het ontwerp aan u presenteren en toelichten. U hoeft niet goed te zijn in het lezen van bouwkundige tekeningen, want wij nemen u op onze beeldschermen mee op een virtuele tour door het 3D-ontwerp van het bouwplan. Na afloop krijgt u van ons enkele tekeningen en impressies overhandigd zodat u het ontwerp naderhand nogmaals rustig kunt bestuderen. Graag horen we na enige tijd van u of u helemaal tevreden bent met dit ontwerp, of dat er eventueel nog iets nader uitgezocht of gewijzigd zou moeten worden.

“Elk nadeel heb zijn voordeel”. En elk voordeel heeft zijn nadeel. Zeker bij ingrijpende verbouwingen zien wij dat er bij een ontwerp keuzes gemaakt zullen moeten worden die van invloed zijn op de bestaande constructie, de geldende bouwregelgeving, de bouwkosten, de isolatie-eisen, de lichtinval, de uitzichten, het comfort, etc. Met onze kennis en ervaring zullen wij u daarin altijd adviseren en onze voorkeuren aangeven, maar wij respecteren uiteindelijk altijd uw weloverwogen definitieve keuzes.

CONCEPTAANVRAAG

Wanneer u tevreden bent over het ontwerp, dan is het natuurlijk ook belangrijk dat de gemeente haar goedkeuring geeft. Zij moet straks immers de betreffende Omgevingsvergunning verlenen. Bij vrijwel elke gemeente bestaat er de mogelijkheid om reeds in de ontwerpfase een bouwplan ter controle in te dienen; het zogenaamde ‘principeverzoek’ of ‘conceptaanvraag’. De gemeente toetst het bouwplan aan de eisen van het geldende bestemmingsplan en de gemeentelijke bouwverordening. Ook wordt het plan voorgelegd aan een Welstandscommissie die een oordeel geeft over de uiterlijke verschijningsvorm. Wanneer de gemeente aangeeft dat het bouwplan akkoord is, dan is dat een ‘groen licht’ voor de nadere uitwerking.

DEFINITIEF ONTWERP

Wanneer zowel de opdrachtgever als de gemeente het Voorlopig Ontwerp heeft goedgekeurd, dan staat min of meer vast wat we gaan bouwen. Bij het Definitief Ontwerp gaan we nader uitwerken hoe we een en ander gaan bouwen. De bouwkundige tekeningen worden gedetailleerder en de precieze maatvoering wordt bepaald. De juiste materialen worden gezocht en in de tekeningen verwerkt en een voorlopige kostenraming kan worden opgesteld. Op basis van de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit maken we berekeningen voor de benodigde isolatie, de ventilatie en de brandveiligheid. De constructeur wordt ingeschakeld voor het maken van de constructieberekeningen. Afhankelijk van het bouwplan moeten wellicht meerdere adviseurs ingeschakeld worden, zoals bijvoorbeeld voor het uitvoeren van sonderingen. Studio Verest Architectuur onderhoudt namens u alle contacten met deze externe adviseurs.

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Wanneer alle tekeningen en berekeningen gereed zijn dan dragen wij zorg voor het indienen van de aanvraag van een Omgevingsvergunning bij de gemeente. Wij vormen daarbij het eerste aanspreekpunt voor eventuele vragen en opmerkingen vanuit de gemeente. Wanneer iets aangepast of aangevuld moet worden, dan behandelen we dat met hoge prioriteit om vertraging bij de procedure te voorkomen. Wij houden de gemeente en haar wettelijke termijnen in de gaten en houden u natuurlijk overal van op de hoogte.

TECHNISCH ONTWERP

Wanneer de aanvraag van de Omgevingsvergunning is ingediend, dan starten de voorbereidingen voor de feitelijke bouw. Wilt u het bouwplan zelf uitvoeren, dan heeft u Studio Verest Architectuur in principe niet langer nodig. U hoeft dan alleen nog maar te wachten totdat de Omgevingsvergunning wordt verleend. Wilt u het bouwplan echter door een aannemer laten uitvoeren, dan kunnen wij u nog verder helpen met een Technisch Ontwerp. Om de aannemer goed voor te bereiden op zijn taak werken wij hierbij de tekeningen nog verder uit tot in detail, waarbij wij samen met u definitieve keuzes maken. De tekeningen van het Technisch Ontwerp bieden nauwkeurige informatie voor het exact uitvoeren van het project, en zijn daardoor van belang bij zowel het aanvragen van onderling goed vergelijkbare prijscalculaties bij (onder)aannemers als voor een uiteindelijk op te stellen contractuele overeenkomst voor de uitvoering van het project.

Wij hebben vele goede contacten en ervaringen met aannemers en bouwbedrijven uit de regio Zuidoost-Brabant die onze bouwprojecten kunnen uitvoeren.

BOUWBEGELEIDING

Tijdens de bouw kunt u, zeker wanneer het verbouwingen betreft, altijd op zaken stuiten die ervoor zorgen dat een ontwerp min of meer aangepast of aangevuld dient te worden. Om ook op deze momenten de kwaliteit van het eindresultaat te waarborgen staan wij gedurende het gehele traject paraat om u op zulke momenten bij te staan in het vinden van de beste oplossing. Ook voor de verdere uitwerking en fine-tuning van het bouwproject kunt u onze hulp inschakelen. Zo denken wij tijdens de bouw graag met u mee over bijvoorbeeld een verlichtingsplan voor de electricien, een kleuradvies voor de schilder of een definitieve keuze voor een type baksteen en voegkleur. Voor wat betreft de inrichting behoort een samenwerking met een interieurontwerper en/of een interieurbouwer ook tot de mogelijkheden.

AFRONDING

Wanneer de gehele bouw uiteindelijk gereed is dan sluiten wij onze samenwerking graag af met een laatste bezoek waarbij wij enkele foto’s maken van het eindresultaat; wij hopen hier immers net zo trots op te zijn als dat u dat bent.