Specialist in renoveren, uitbreiden en verbouwen

Met respect voor het bestaande bouwwerk en de wensen van de opdrachtgever maakt Studio Verest Architecten hoogwaardige architectonische ontwerpen voor interieur en exterieur. Wij werken daarbij samen met ervaren constructeurs en bouwkundig tekenaars waardoor wij alle benodigde tekeningen en berekeningen kunnen verzorgen, zowel voor de aanvraag van een Omgevingsvergunning bij de gemeente als voor de uiteindelijke uitvoering van het project.
Wij hebben goede contacten en ervaringen met aannemers uit de regio Zuidoost-Brabant die onze bouwprojecten kunnen uitvoeren, waarbij wij desgewenst het gehele project begeleiden gedurende de bouw tot en met de oplevering. Daarnaast werken wij voor een echt ultiem eindresultaat regelmatig samen met ervaren interieurontwerpers en interieurbouwers.

Wij hebben ruime ervaring met bestaande woonhuizen in diverse bouwstijlen uit diverse bouwperiodes en zijn daarbij goed op de hoogte van de actuele bouwregelgeving op zowel gemeentelijk niveau (bestemmingsplannen, welstandsnota) als op nationaal niveau (Bouwbesluit, Wabo en vergunningsvrij bouwen volgens het Besluit Omgevingsrecht).

Waardering krijgen wij voor onze professionele bouwkundige 3D-tekenprogramma’s die ons de mogelijkheid bieden om onze opdrachtgevers al in de ontwerp-fase een realistische indruk te geven van het mogelijke eindresultaat van het bouwproject.

Is uw bestaande woonhuis ook aan een renovatie, een uitbreiding of een verbouwing toe? Graag kom ik een keer bij u langs voor een gesprek. Ik drink mijn koffie zwart.

Ir. Jeroen M.F. Verest
Architect

Studio Verest Architecten
Dwarsstraat 43
5666 BB Geldrop