Werkzaamheden

Analyse van eisen en wensen (PvE)

Aanvraag van gegevens bij Kadaster
Check mogelijkheid Vergunningsvrij bouwen
Check mogelijkheden van bestemmingsplan
Check mogelijkheden van beeldkwaliteitsplan
Check mogelijkheden van welstandsnota

Uitwerken van de Bestaande situatie (B.00)
Opvragen van bestaande bouwtekeningen
Digitaal inmeten op locatie

Maken van Voorlopig Ontwerp (VO)
Presentatie van 3-dimensionaal ontwerp
Maken van globale bouwkostenraming
Aanvraag van Principeverzoek / Conceptaanvraag
Overleg met gemeente
Overleg met welstandscommissie
Begeleiding bij uitvoering sonderingen

Maken van Definitief Ontwerp (DO)
Situatietekening 1:1000 / 1:500
Plattegronden 1:100 / 1:50
Gevelaanzichten 1:100 / 1:50
Doorsneden 1:100 / 1:50
Beeldbepalende details 1:20 / 1:10
Impressies 3-dimensionaal

Constructietekeningen 1:100 / 1:50
Overleg met constructeur

Check Bouwbesluit Veiligheid
Check Bouwbesluit Gezondheid
Check Bouwbesluit Bruikbaarheid
Check Bouwbesluit Energiezuinigheid

Maken van een Technisch Ontwerp (TO)
Aanvraag van Omgevingsvergunning

Begeleiding bij aanvraag prijsoffertes aannemers
Bouwbegeleiding

Wij bekijken altijd per project welke werkzaamheden nodig en/of gewenst zijn en maken daarvoor een offerte op maat.