projecten  |  werkwijze  |  werkzaamheden  |  vergunningsvrij bouwen   

 werkzaamheden- Analyse van eisen en wensen (PvE)
- Aanvraag van gegevens bij Kadaster
- Check mogelijkheid Vergunningsvrij bouwen
- Check mogelijkheden van bestemmingsplan
- Check mogelijkheden van beeldkwaliteitsplan
- Check mogelijkheden van welstandsnota
- Maken van Voorlopig Ontwerp (VO)
- Presentatie van 3-dimensionaal ontwerp
- Maken van globale bouwkostenraming
- Aanvraag van Principeverzoek / Conceptaanvraag
- Overleg met gemeente
- Overleg met welstandscommissie
- Begeleiding bij uitvoering sonderingen
- Maken van Definitief Ontwerp (DO)
- Situatietekening 1:1000
- Plattegronden 1:100
- Gevelaanzichten 1:100
- Doorsneden 1:100
- Beeldbepalende details 1:20
- Impressies 3-dimensionaal
- Constructietekeningen 1:100
- Overleg met constructeur
- Check Bouwbesluit Veiligheid
- Check Bouwbesluit Gezondheid
- Check Bouwbesluit Bruikbaarheid
- Check Bouwbesluit Energiezuinigheid
- Uitwerken van bestektekeningen (BE)
- Aanvraag van Omgevingsvergunning
- Begeleiding bij aanvraag prijsoffertes aannemers
- Bouwbegeleiding


Wij bekijken altijd per project welke werkzaamheden nodig en/of gewenst zijn en maken daarvoor een offerte op maat. 


 
 

Contact:

Studio Verest
Dwarsstraat 43
5666 BB  Geldrop

Telefoon: 06 2343 0555
E-mail: info@studioverest.nl
 

Kamer van Koophandel:
60393920

Architectenregister:
1.060501.016

ARMT register:
68296274
 

  algemene voorwaarden DNR2011
  disclaimer | links

  privacyverklaring

  home
  projecten
  werkwijze

  werkzaamheden
  vergunningsvrij bouwen 
 

Copyright    2013 - 2019  |  Studio Verest