projecten  |  werkwijze  |  werkzaamheden  |  vergunningsvrij bouwen   

 werkwijzeElk project begint wat ons betreft met een vrijblijvend eerste gesprek bij u thuis: op de bouwlocatie.
Of dat ook in de avonduren kan? Ja graag; dan kunnen wij ons overdag ongestoord bezig houden met onze lopende opdrachten! Tijdens dit eerste gesprek stellen wij ons aan u voor en leggen we uit hoe wij precies werken. Wellicht heeft u al uw ruitjespapier-schetsje klaar liggen van “wat het ongeveer zou moeten worden”. Graag praten wij dan toch even met u verder om te ontdekken wat nu daadwerkelijk uw achterliggende eisen en wensen zijn, en of het bestaande huis of kavel hiervoor misschien geen betere mogelijkheden biedt. Al schetsend denken we met u mee, waarbij onze kennis en ervaring op het gebied van architectuur, bouwtechniek, bouwkosten en bouwregelgeving de basis vormt.
Op basis van dit eerste gesprek maken wij na afloop een inschatting van de hoeveelheid tijd die een eventuele opdracht in beslag zal nemen. Aan de hand daarvan stellen we voor u een op maat gemaakte honorariumopgave op, die we u binnen enkele dagen vrijblijvend toesturen.


Bestaande Situatie

Wanneer u akkoord gaat met onze honorariumopgave, dan kunnen we gaan starten met het project. Elke renovatie of verbouwing begint met het vaststellen van de bestaande situatie. Op basis van actuele kadastrale tekeningen, eventueel beschikbare bouwtekeningen en inmetingen op de locatie wordt de bestaande situatie vastgelegd in de vorm van plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten. Ook zal hier een 3D-model van worden gemaakt, welke de basis vormt voor het te vervaardigen ontwerp.


Voorlopig Ontwerp

Wanneer de bestaande situatie vastgelegd is, dan kan gestart worden met het eerste ruimtelijke ontwerp. Wij bestuderen het gemeentelijke bestemmingsplan, de bouwverordening en de welstandseisen. Tezamen met uw eisen en wensen en de bouwkundige mogelijkheden van het bestaande huis of kavel vormt dit de basis voor een ontwerp dat geheel 3-dimensionaal in de computer wordt opgebouwd. Wij sturen u tekeningen toe met plattegronden, doorsneden en gevelimpressies die u thuis op uw gemak kunt bestuderen. Graag horen we van u of u tevreden bent over dit ontwerp, of wat er eventueel veranderd zou moeten worden. Bent u niet zo goed in het ‘lezen’ van bouwkundige tekeningen of kunt u zich moeilijk een ruimtelijke voorstelling maken? Geen probleem, u bent niet de enige! Wij komen dan graag bij u langs met een notebook om u mee te nemen in een virtuele tour door het 3D-ontwerp van uw bouwplan.


Conceptaanvraag

Wanneer u tevreden bent over het ontwerp, dan is het natuurlijk ook belangrijk dat de gemeente haar goedkeuring geeft. Zij moet straks immers de betreffende Omgevingsvergunning verlenen. Bij vrijwel elke gemeente bestaat er de mogelijkheid om reeds in de ontwerpfase een bouwplan ter controle in te dienen; het zogenaamde ‘principeverzoek’ of ‘conceptaanvraag’. De gemeente toetst het bouwplan aan de eisen van het geldende bestemmingsplan en de gemeentelijke bouwverordening. Ook wordt het plan voorgelegd aan een Welstandscommissie die een oordeel geeft over de uiterlijke verschijningsvorm. Wanneer de gemeente aangeeft dat het bouwplan akkoord is, dan is dat een ‘groen licht’ voor de nadere uitwerking.


Definitief Ontwerp

Wanneer zowel de opdrachtgever als de gemeente het Voorlopig Ontwerp heeft goedgekeurd, dan staat min of meer vast wat we gaan bouwen. Bij het Definitief Ontwerp gaan we nader uitwerken hoe we een en ander gaan bouwen. De bouwkundige tekeningen worden gedetailleerder en de precieze maatvoering wordt bepaald. De juiste materialen worden gezocht en in de tekeningen verwerkt en een voorlopige kostenraming kan worden opgesteld. Op basis van de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit maken we berekeningen voor de benodigde isolatie, de ventilatie en de brandveiligheid. De constructeur wordt ingeschakeld voor het maken van de constructieberekeningen. Afhankelijk van het bouwplan moeten wellicht meerdere adviseurs ingeschakeld worden, zoals bijvoorbeeld voor het uitvoeren van sonderingen. Studio Verest onderhoudt namens u alle contacten met deze externe adviseurs.


Aanvraag Omgevingsvergunning

Wanneer alle tekeningen en berekeningen gereed zijn dan dragen wij zorg voor het indienen van de aanvraag voor een Omgevingsvergunning bij de gemeente. Wij vormen daarbij het eerste aanspreekpunt voor eventuele vragen en opmerkingen vanuit de gemeente. Wanneer iets aangepast of aangevuld moet worden, dan behandelen we dat met hoge prioriteit om vertraging bij de procedure te voorkomen. Wij houden de gemeente en haar wettelijke termijnen in de gaten en houden u natuurlijk overal van op de hoogte.


Bestektekeningen

Wanneer de aanvraag van de Omgevingsvergunning is ingediend, dan starten de voorbereidingen voor de feitelijke bouw. Wilt u het bouwplan zelf uitvoeren, dan heeft u Studio Verest in principe niet langer nodig. U hoeft dan alleen nog maar te wachten totdat de Omgevingsvergunning wordt verleend.
Wilt u het bouwplan echter door een aannemer laten uitvoeren, dan kunnen wij u nog helpen bij het verkrijgen van goede en vergelijkbare offertes. Het is belangrijk dat de aannemer goed wordt voorbereid op zijn taak, dus omschrijven wij het werk en tekenen wij het bouwplan eventueel nog verder tot in detail uit met als resultaat een serie bestektekeningen. Samen met u maken wij daarbij definitieve keuzes.


Bouwbegeleiding

Tijdens de bouw kunt u, zeker wanneer het verbouwingen betreft, altijd op zaken stuiten die ervoor zorgen dat een ontwerp min of meer aangepast of aangevuld dient te worden. Om ook op deze momenten de kwaliteit van het eindresultaat te waarborgen staan wij gedurende het gehele traject paraat om u op zulke momenten bij te staan in het vinden van de beste oplossing. Ook voor de verdere uitwerking en fine-tuning van het bouwproject kunt u onze hulp inschakelen. Zo denken wij tijdens de bouw graag met u mee over bijvoorbeeld een verlichtingsplan voor de electricien, een kleuradvies voor de schilder of een definitieve keuze voor een type baksteen en voegkleur. Voor wat betreft de inrichting behoort een samenwerking met een interieurontwerper en/of een interieurbouwer ook tot de mogelijkheden.Wanneer de gehele bouw uiteindelijk gereed is dan sluiten wij onze samenwerking graag af met een laatste bezoek waarbij wij enkele foto’s maken van het eindresultaat; wij hopen hier immers net zo trots op te zijn als dat u dat bent.


 


 
 

Contact:

Studio Verest
Dwarsstraat 43
5666 BB  Geldrop

Telefoon: 06 2343 0555
E-mail: info@studioverest.nl
 

Kamer van Koophandel:
60393920

Architectenregister:
1.060501.016

ARMT register:
68296274
 

»  algemene voorwaarden DNR2011
»  disclaimer | links

»  privacyverklaring

»  home
»  projecten
»  werkwijze

»  werkzaamheden
»  vergunningsvrij bouwen 
 

Copyright  ©  2013 - 2019  |  Studio Verest