projecten  |  werkwijze  |  werkzaamheden  |  vergunningsvrij bouwen   

 

 vergunningsvrij bouwenVoor (ver)bouwen is meestal een Omgevingsvergunning nodig. Er zijn echter een aantal situaties waarbij u geen Omgevingsvergunning nodig heeft.

Alle vergunningsvrije situaties staan in de Bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht (BOR). Dit besluit is een uitvoeringsregeling van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) welke sinds 2010 werkzaam is.  

Het gaat hierbij om diverse bouwplannen zoals:

- Verbouwingen
- Aanbouwen
- Uitbouwen
- Carports
- Serres
- Dakkapellen
- Dakramen
- Erfafscheidingen
- Kozijn- en gevelwijzigingen

Of uw specifieke bouwplan vergunningsvrij uitgevoerd kan worden, is van verschillende zaken afhankelijk. Studio Verest heeft ruime ervaring met de WABO en het BOR en bekijkt graag samen met u wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn.

Wanneer u zonder Omgevingsvergunning mag bouwen, dan heeft dat verschillende voordelen: u mag direct beginnen met bouwen, uw bouwplan wordt niet gepubliceerd, u heeft niets te maken met gemeentelijke procedures, u hoeft zich in sommige situaties niet te houden aan het bestemmingsplan, het bouwplan wordt niet voorgelegd aan de Welstandscommissie en u hoeft geen legeskosten te betalen.

Echter ook bij vergunningsvrij bouwen moet u wel blijven voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012 en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. 

 
 

Contact:

Studio Verest
Dwarsstraat 43
5666 BB  Geldrop

Telefoon: 06 2343 0555
E-mail: info@studioverest.nl
 

Kamer van Koophandel:
60393920

Architectenregister:
1.060501.016

ARMT register:
68296274
 

  algemene voorwaarden DNR2011
  disclaimer | links

  privacyverklaring

  home
  projecten
  werkwijze

  werkzaamheden
  vergunningsvrij bouwen 
 

Copyright    2013 - 2019  |  Studio Verest