projecten  |  werkwijze  |  werkzaamheden  |  vergunningsvrij bouwen   

  


disclaimerDe informatie op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de gegevens worden ontleend. Studio Verest is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Bezoekers cq. gebruikers van de site van Studio Verest kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. Alle rechten en alle informatie op deze website berusten volledig bij Studio Verest.


copyright

Alle rechten voorbehouden.
Alle aan u getoonde informatie van deze website valt onder het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en blijft te allen tijde eigendom van Studio Verest. Geen enkele informatie van deze site mag gereproduceerd worden zonder nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van Studio Verest.


links

Studio Verest is ook te vinden op

www.architect-info.nl
www.architectgids.nl
www.tekenbureau-info.nl 

 
 

Contact:

Studio Verest
Dwarsstraat 43
5666 BB  Geldrop

Telefoon: 06 2343 0555
E-mail: info@studioverest.nl
 

Kamer van Koophandel:
60393920

Architectenregister:
1.060501.016

ARMT register:
68296274
 

  algemene voorwaarden DNR2011
  disclaimer | links

  privacyverklaring

  home
  projecten
  werkwijze

  werkzaamheden
  vergunningsvrij bouwen 
 

Copyright    2013 - 2019  |  Studio Verest